Sitemap
 

Historisk

Niels Sørensen var født d. 25. januar 1838 i landsbyen Ørsted ca. 10 km nordvest for Køge. Han var ved krigens udbrud blevet indkaldt til at gøre tjeneste ved 1. regiment, det der tidligere hed Danske Livregiment til Fods. Regimentet var bevet sendt til Jylland, hvor de kompagnier, der udgjorde "Det østlige Strejkorps", stod under kommando af ritmester Castenschiold. Korpset havde først og fremmest til opgave at rekognoscere.

Menig nr. 46, Niels Sørensen, befandt sig d. 10. april om morgenen sammen med en mindre deling under løjtnant Gjerding i Hansted. Man havde i de sidste par uger ikke set meget til tyskerne, siden Horsens den 27. marts var blevet rømmet efter at have været besat første gang den 10. marts.
Men netop den 10. april rykkede fjenden frem igen. Først med en mindre beredt styrke, senere med 2 bataljoner fodfolk, 2 eskadroner gardehusarer og et grantbatteri i alt ca. 2100 mand. Den underlegne danske deling forsøgte i første omgang at standse fjenden ved at afkaste Sønderbros planker. Dette standsede deres ryttere en stund, men infanteriet kunne gå over på bjælkerne og fortsætte efter danskerne.

Under skudveksling er det så, at Niels Sørensen skal have sagt, at han kunne godt tænke sig at se, hvordan en pikkelhue så ud og rejste sig op. I samme øjeblik blev han ramt af en kugle i låret. En kammerat har taget sig af ham, og de to danske soldater har formentlig ikke bemærket, at løjtnanten har givet ordre til tilbagetræknin. Niels Sørensen kunne ihvertfald ikke gå selv. Prøjserne tog de to danskere til fange og bragte dem til Horsens, hvor den tyske hovedstyrke befandt sig. Her døde Niels Sørensen få timer senere af sine forblødninger.
Inden prøjserne kl. 3 om erftermiddagen atter forlod byen med deres bytte, havde de udleveret Niels Sørensens lig.

Den 12. april blev Niels Sørensen begravet under militær honnør på Slotskirken i Skanderborg. Der fandtes flere gravsteder for faldne fra 1864 på kirkegården, men de er nu alle sløjfede.

Mindestedet her på Gl. Århus Landevej blev i mange år passet af fru Emma Petersen, der boede i et hus nær ved. Hun fik for dette arbejde 10 kr. om året som en symbolsk påskønnelse.
Kommunen sørgede også for, at der hvert år den 9. april blev sat et dannebrogsflag op, som hang der, til det blev blæst i stykker af efterårsstormene.
Emma Petersen fortalte i 1956 til en Horsens-journalist, at hun mange år tidligere havde fået besøg af en ca. 70-årig mand, bror til Niels Sørensen. Det kan efter kirkebøgerne have været hans halvbror, gårdmand Hans Sørensen fra Ørsted. Det var ham, der fortalte om episoden med pikkelhuen, hvor et øjebliks vovemod kostede en dansk soldat livet.

Vedligeholdese af mindestedet varetages nu af De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Udarbejdet i samarbejde med De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Horsens Kommune

----------------------------------------------------------------------------------

               Våbenbrødrenes historie

                                                                                     Af: Holger Jørgensen

 Selskabet blev stiftet den 10 april i København i 1859, men allerede den31 oktober samme år stiftedes den første filial i provinsen ved et møde i Håndværker og sangforeningens lokaler i Horsens. Løjtnant Arnold Levy blev valgt som selskabets første formand. Allerede som 18 årig.stillede han sig som frivillig i Treårskrigen. Han udmærkede sig ved flere lejligheder og modtog 1849 Dannebrogsmændenes hæderstegn.. Efter krigen vendte han tilbage til Horsens, hvor han blev premierløjtnant ved Horsens Borgervæbning. Så snart krigen udbrød i 1864, afbrød han sin virksomhed her og meldte sig til hæren. Efter at havde deltaget i flere kampe foran dannevirke fungerede han som adjudant ved 21 Regiment. Da han kom hjem efter krigen, blev han formand for anden gang. Den 12 September1866 afsløredes et Mindemærke på Nordre kirkegård, for de faldne under de 2 slesvigske krige der er begravet på kirkegården. Over 2000 mennesker havde givet møde, og alle byens foreninger med deres faner var tilstede. Det var selskabets formand og kammerherre v. Jessen som havde indlagt sig fortjeneste ved rejsningen af det smukke mindesmærke. I denne anledning blev de begge af selskabet enstemmig udnævnt til æresmedlemmer. Personligt er jeg ikke tvivl om, at de begge havde givet en anseelig skærv til rejsningen af mindesmærket. Den jødiske familie Levy var nok den mest velhavende familie i Horsens. I begyndelsen af 1874 overtog Arnold Levy det bajerske ølbryggeri.

Han afgik ved døden den 20 Oktober 1878.

Ligfølget udgjorde flere tusinde mennesker. Han hviler på jødernes Kirkegaard i Frederiksgade der indtil 1868 bar navnet sønder Langmarksvej.

                                          Indsat den 27-7-2013 af: John Danielsen. web-master

  -----------------------------------------------------------------------------------------

            

                              Nordre kirkegaard   2013  

                 

 De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn