Sitemap
 

Mindesten over Niels Sørensen og historien bag

Mindestenen over Niels Sørensen, Gl. Århus Landevej

Niels Sørensen var født d. 25. januar 1838 i landsbyen Ørsted ca. 10 km nordvest for Køge. Han var ved krigens udbrud blevet indkaldt til at gøre tjeneste ved 1. regiment, det der tidligere hed Danske Livregiment til Fods. Regimentet var bevet sendt til Jylland, hvor de kompagnier, der udgjorde "Det østlige Strejkorps", stod under kommando af ritmester Castenschiold. Korpset havde først og fremmest til opgave at rekognoscere.

Menig nr. 46, Niels Sørensen, befandt sig d. 10. april om morgenen sammen med en mindre deling under løjtnant Gjerding i Hansted. Man havde i de sidste par uger ikke set meget til tyskerne, siden Horsens den 27. marts var blevet rømmet efter at have været besat første gang den 10. marts.

Men netop den 10. april rykkede fjenden frem igen. Først med en mindre beredt styrke, senere med 2 bataljoner fodfolk, 2 eskadroner gardehusarer og et grantbatteri i alt ca. 2100 mand. Den underlegne danske deling forsøgte i første omgang at standse fjenden ved at afkaste Sønderbros planker. Dette standsede deres ryttere en stund, men infanteriet kunne gå over på bjælkerne og fortsætte efter danskerne.

Under skudveksling er det så, at Niels Sørensen skal have sagt, at han kunne godt tænke sig at se, hvordan en pikkelhue så ud og rejste sig op. I samme øjeblik blev han ramt af en kugle i låret. En kammerat har taget sig af ham, og de to danske soldater har formentlig ikke bemærket, at løjtnanten har givet ordre til tilbagetræknin. Niels Sørensen kunne ihvertfald ikke gå selv. Prøjserne tog de to danskere til fange og bragte dem til Horsens, hvor den tyske hovedstyrke befandt sig. Her døde Niels Sørensen få timer senere af sine forblødninger.

Inden prøjserne kl. 3 om erftermiddagen atter forlod byen med deres bytte, havde de udleveret Niels Sørensens lig.

Den 12. april blev Niels Sørensen begravet under militær honnør på Slotskirken i Skanderborg. Der fandtes flere gravsteder for faldne fra 1864 på kirkegården, men de er nu alle sløjfede.

Mindestedet her på Gl. Århus Landevej blev i mange år passet af fru Emma Petersen, der boede i et hus nær ved. Hun fik for dette arbejde 10 kr. om året som en symbolsk påskønnelse.

Kommunen sørgede også for, at der hvert år den 9. april blev sat et dannebrogsflag op, som hang der, til det blev blæst i stykker af efterårsstormene.

Emma Petersen fortalte i 1956 til en Horsens-journalist, at hun mange år tidligere havde fået besøg af en ca. 70-årig mand, bror til Niels Sørensen. Det kan efter kirkebøgerne have været hans halvbror, gårdmand Hans Sørensen fra Ørsted. Det var ham, der fortalte om episoden med pikkelhuen, hvor et øjebliks vovemod kostede en dansk soldat livet.

Vedligeholdese af mindestedet varetages nu af De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Udarbejdet i samarbejde med De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Horsens Kommune

De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn