Sitemap
 

Skydeafdeling

           Præmieskydning den29-april-2015

                           Hovedskydning.

             

Gitte Laursen         allan Grænkær      Kurt Hansen

     88 P                           84 P                      79 P

                                    Øglen

         

 Allan Grønkær       Flemming Brochmann   Gitte Laursen

       39 P                  39 P                      29 P

        Kurt Damgaard20 P (efter omskydning)

            Tak for indsatsen til alle skytter

                  pågensyn i september

                      skytteafdelingen

 

---------------- --------------------------------------------------------------------------------    

         Datoer for Omegnsskydning 2013--2014

   tirsdag den 26-november2013  Tørring (Raskmølle) kl 18,00

        onsdag den 22 januar  2014         Horsens           kl 18,00

         Tirsdag den 18-Febuar 2014        Østbirk            kl.18,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------

    

  v.klik m. mus på billed for stort billede og esc for lille

Onsdag den.12-3-2013
 
 

Prøvede 6 skytter deres færdigheder med pistolskydning, som Jørgen Nøhr arrangerede

 Vi siger mange tak for initiativet.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 vi skyder jo hver onsdag mellem kl.19,00 og 21,00.

Der er selvfølgelig folk til stede som kan vejlede og hjælpe nye skytter til rette.

Bagefter er der jo tid til kammeratligt samvær over en kop kaffe eller en øl/vand.

Der er desværre skytter som vi ikke har set et stykke tid. De opfordres på det kraftigste

Til at møde op da man jo ellers ikke kan forvente at beholde sin våbentilladelse.

Enkelte skylder stadig for våbenopbevaring. Derfor mød op og få det ud af verden.Der kommer jo præmieskydninger og omegnsskydninger i nærmeste fremtid.Datoerne er endnu ikke fastlagt. De bekendtgøres på skydebanen.

-----------------------------------------------------------------------------------

          

----------------------------------------------------------------------------------

    

                   klik med mus og se skiverne 200 m

     

5 mand til 200 m prøveskydning i Vingstedcentret d 21-8-2013

 

De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn